Upload ảnh từ: Máy tính || URL
Leech & Đóng dấu ảnh: Không
Chọn logo: Logo bé Logo to (dành cho ảnh to)
Resize ảnh: (Resize theo chiều rộng của bức ảnh. Chú ý ảnh chỉ thu nhỏ chứ ko phóng to)
Nhấn Browser để chọn file upload: